SPŠ STAVEBNÁ PREŠOV

Aktuality


archív aktualít


Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, pohodu, pokoj Vám želá

Ing. Stanislav Repeľ
s kolektívom zamestnancov.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
na SPŠ stavebnej v Prešove sa koná kedykoľvek po dohode s výchovnou poradkyňou Ing. Janou Komarovou. Radi Vás privítame v priestoroch našej školy. Kontakt: janakoma@gmail.com, 051 / 773 26 03 - sekretariát

INFORMAČNÝ LIST


TRIEDNY AKTÍV
Dňa 10.apríla 2014 (vo štvrtok) o 16-tej hodine sa uskutoční triedny aktív rodičov formou konzultácií. Tešíme sa na Vašu účasť!

2% dane
Vážení rodičia a priatelia školy,
darujte 2% z dane na zlepšenie výučby Vašich detí na SPŠS!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond zriadený pri SPŠ stavebnej. Tento dar využijeme na zlepšenie výučby a rozvíjanie aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy
Ak sa rozhodnete darovať 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to: ... viac

PREZENTÁCIA ŠKOLY
6.2.2014 sa na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove uskutočnila prezentácia našej školy za účasti našich žiakov a učiteľov s cieľom informovať deviatakov o možnosti štúdia na SPŠ stavebnej v Prešove.

OBVODNÉ MAJSTROVSTVÁ V BASKETBALE
Dňa 20.02.2014 naša škola, SPŠ stavebná, organizovala spolu s KŠC v Prešove obvodné majstrovstvá v basketbale študentov stredných škôl pod vedením Mgr. Stanislava Kolpaka. Súťaže sa zúčastnilo 6 škôl a hralo sa v dvoch skupinách. Družstvo našej školy po bojovnom výkone, ktorý však nestačil na hernú vyspelosť súpera prehralo obidva zápasy v skupine a obsadilo nakoniec piate miesto.

DROGOVÁ PREVENCIA
Dňa 3.12.2013 sa pre študentov druhých ročníkov v rámci protidrogovej prevencie uskutočnila prednáška, ktorú nám poskytla JUDr. Pplk Eva Kováčová z polície v Prešove. Na prednáške odzneli nielen všeobecné informácie o drogách, ale aj konkrétne postupy pri ich vyšetrovaní a príbehy ľudských osudov, ktorí sa stali drogovo zavislí. Ich vplyv a negatívne dôsledky na ďalší života a budúcnosť boli pre študentov veľmi poučné a veríme, že priniesli význam týmto mladým ľuďom.

MIKULÁŠ
Tak ako každý rok aj toho roku 6.decembra k nám zavítal Mikuláš, anjel a čert (hoci čertov tu máme už dosť).
Hudobníci hrali do taktu, tanečníci tancovali a čertisko každého pošpinilo uhlím.
Žiakom sa akcia páčila, lebo "na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa".
Dúfame a tešíme sa, že Mikuláš k nám zavíta aj na budúci rok.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2013
Súťaž o najsilnejšieho stredoškoláka v pretáčaní rukou
Dňa 30. novembra 2013 sa v Bratislave uskutočnili majstrovstvá Slovenska v pretláčaní pravou rukou. Do tejto súťaže postúpili najlepší športovci z krajských súťaží a reprezentanti Slovenska v jednotlivých kategóriach. O to cennejšie je umiestnenie násho študenta.
Našu školu reprezentoval v kategórii do 70 kg Gabriel Daňko ( III. B ), ktorý obsadil prekrásne tretie miesto. Gabrielovi srdečne blahoželáme za dosiahnuté výsledky a patrí mu aj úprimné poďakovanie za reprezentáciu našej školy.
Spracoval Mgr. Stanislav Kolpak


Olympiáda ľudských práv
Dňa 27.11. 2013 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Súťaže sa zúčastnilo spolu 21 žiakov z prvých až tretích ročníkov. Víťaz školského kola František Ivanisko postúpil do krajského kola. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, cieľom súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o ľudské práva a ich celkové povedomie o právnom systéme Európskej únie. Všetkým žiakom, ktorí sa súťaže zúčastnili ďakujeme a víťazovi blahoželáme.
1. miesto František Ivanisko II.C
2. miesto Juliána Udičová III.C
3. miesto Matej Ivanič I.A

KRAJSKÉ MAJSTROVSTVÁ V PRETLÁČANÍ PRAVOU RUKOU
Dňa 15.11.2013 sa uskutočnili krajské majstrovstvá v pretláčaní pravou rukou v Prešove.
Našu školu reprezentovali títo študenti :
kategória do 70 kg – Gabriel Daňko 4. miesto
kategória do 70 kg – Vladimír Mertinko 2. miesto
kategória do 70 kg – Lukáš Filip 6. miesto
kategória do 80 kg – Martin Magera 10. miesto
kategória nad 80 kg – Štefan Jakub 4. miesto
kategória nad 80 kg – Miroslav Roba 7. miesto
kategória nad 60 kg – Bibiána Kendrová 2. miesto
kategória nad 60 kg – Martina Lukčiková 7. miesto
Bibiána Kendrová, Vladimír Mertinko a Gabriel Daňko postupujú na majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 30.11.2013 v Bratislave. Úspešným športovcom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na majstrovstvách.

STOLNÝ TENIS - OBVODNÉ KOLO
Dňa 14.11.2013 sa žiaci našej školy pod vedením Mgr. Stanislava Kolpaka zúčastnili súťaže v stolnom tenise. Na obvodnom kole žiakov stredných škôl, školu reprezentovali traja študenti : Havrilla František, Džubák Dominik a Petro Marek, ktorí nakoniec osadili pekné 3. miesto z 22 zúčastnených škôl. Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme k peknému umiestneniu.

PORADŇA ZDRAVIA
Na podnet p. JUHAŠČÍKOVEJ z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove sme sa aj tento rok zapojili so žiakmi III.C triedy do akcie, ktorá je zameraná na prevenciu zdravia. V mesiaci november žiaci absolvovali vyšetrenie priamo v poradni zdravia, kde im bola z krvi zistená napr. hladina cholesterolu, množstvo cukru. Bol im zmeraný tlak, váha, výška, množstvo podkožného tuku a pod. Zároveň sú informovaní o správnej životospráve. Podľa zistených výsledkov sú im individuálne ponúknuté rady, čo všetko môžu pre svoje zdravie urobiť.
Cieľom tejto akcie je, aby mladí ľudia poznali svoj zdravotný stav a vedeli ako včas svoje zdravotné problémy odstrániť, prípadne im predísť.
Spracovala Ing. Martina Jurašková


12. EURÓPSKY DEŇ RODIČOV A ŠKÔL
SPŠ stavebná zorganizovala 07.11.2013 netradičný deň kedy sme odložili vyučovanie a privítali sme na našej škole zástupcov firiem a organizácií, ktorí prezentovali svoje činnosti, vedomosti a skúsenosti z oblastí v ktorých pôsobia. Na tomto zdarnom podujatí sa aktívne podieľali zástupcovia firiem a organizácií: Bramac, Slovenský Červený kríž, Pamiatkový úrad, Exekútorský úrad z Prešova, Fakulta výrobných technológií v Prešove, ÚPSVaR Prešov a ďalší.

Počas Európskeho dňa rodičov a škôl sa uskutočnili tieto prednášky a besedy:
Prvá pomoc (SČK Sabinov)
Sexuálna výchova
Prevencia fajčenia, drogy
Zdravý životný štýl
Hrady a zámky z pohľadu archeológa
Exekúcia a jej dôsledky
Stavebné materiály (LEIER)
Hodnota rodiny v súčasnej dobe
Strešná krytina (BRAMAC)
Nízkonákladové montované domy
Finančná gramotnosť
Zamestnanosť (ÚPSVaR Prešov)
Prezentácia o VŠ (SvF TU Košice)
Z uvedenej akcie sme pripravili aj fotogalériu.

Dňa 7. XI. 2013 sa triedy III. C, IV. B a IV. C v rámci Európskeho dňa rodičov a škôl zúčastnili odbornej exkurzie na stavbe križovatky ciest I/68 Prešov – odb. Škultétyho – ZVL, ktorá je v súšasnej dobe najrozsiahlejšou a najsledovanejšou stavbou v Prešove.
Žiaci VI. B odboru Dopravné staviteľstvo sa zamerali na stavebnú časť a žiaci III. C a IV. C
odboru Geodézia, kartografia, kataster sa oboznámili s vytyčovacími prácami na stavbe.
Ďakujeme firme ISPO s.r.o, ktorá nám exkurziu sprostredkovala a oboznámila nás s projektovou dokumentáciou stavby a pracovníkom firmy HANT Ing. Šebej – Kovaľovi a Ing. Trojanovičovi, ktorí nám poskytli odborný výklad a previedli nás stavbou.
Z uvedenej akcie sme pripravili aj fotogalériu.

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ V PRETLÁČANÍ PRAVOU RUKOU
Dňa 07.11.2013 sa uskutočnili pod vedením Mgr. Stanislava Kolpaka školské majstrovstvá žiakov prvých ročníkov v pretláčaní pravou rukou. Súťaže sa zúčastnilo 32 žiakov.
Konečné umiestnenie :
1. miesto - Filip Lukáš I. A
2. miesto - Šejirman Marek I. B
3. miesto - Andrejko Peter I. A
Úspešným športovcom srdečne blahoželáme. Spracoval Mgr. Stanislav Kolpak

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ V STOLNOM TENISE
V mesiaci október 2013 sa pod vedením Mgr. Stanislava Kolpaka uskutočnili školské majstrovstvá v stolnom tenise žiakov štvrtého ročníka. Do tejto súťaže sa zapojilo 23 žiakov našej školy. Po KO - systéme sme vytvorili dve semifinálové skupiny, z ktorých dvaja najlepší stolnotenisti postúpili do finálovej skupiny.
Konečné poradie :
1. miesto – Želinský Erik – VI.B
2. miesto – Verčimák Peter – IV.A
3. miesto – Jakub Štefan – IV.C
4. miesto – Gajdoš Adam – IV.B
Úspešným žiakom našej školy srdečne blahoželáme.
Poďakovanie patrí aj členom našej Rady školy PhDr. Jozefovi Kičurovi a PhDr. Mikulášovi Komanickému, ktorí prispeli vecnými cenami pre tých najlepších športovcov v školských majstrovstvách.

OZNAM
Dňa 7.11.2013 vo štvrtok začína vyučovanie o 8:00 hod. Bude prebiehať EDRŠ podľa priloženého harmonogramu. Strava sa bude vydávať od 12:00 do 13:00 hod.
Harmonogram EDRŠ

OZNAM
Riaditeľ školy vyhlasuje na dni 5. a 6. 11. 2013 riaditeľské voľno pre študentov školy. Pre zamestnancov školy nastala v daných dňoch prekážka v práci. Vyučovanie sa začne 7.11.2013, prípadná zmena začiatku vyučovania bude uverejnenená na webovej stránke školy. Študenti a zamestnanci školy sú automaticky odhlasení z obedov.

ŠPORTOVÝ DEŇ V POĽSKU
Dňa 04.10.2013 sa učitelia a študenti našej školy zúčastnili športového dňa s družobnou školou Zespoł Szkół Budowlanych v meste Nowy Sącz v Poľsku. Študenti súťažili v štyroch športových disciplínach / stolný tenis, volejbal, basketbal a futbal/. V stolnom tenise a vo volejbale sa víťazom stala naša družobná škola. SPŠ stavebná zvíťazila v basketbale. Vo futbalovom zápase to skončilo nerozhodne 2 : 2. Po súčte všetkých bodov sme obsadili konečné 2. miesto. Avšak dôležité v tento deň neboli len víťazstvá, ale najmä nadviazané priateľstvá a výmena skúsenosti. Atmosféru športových súťaží si môžete vychutnať v galerii.

TRIEDNE AKTÍVY
Pozývame všetkých rodičov žiakov 1.- 4. ročníka na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia dňa 24.októbra 2013 (štvrtok) od 16:00 hod. formou konzultácií v kabinetoch.
Tešíme sa na Vašu účasť.

JESENNÉ PRÁZDNINY
sa začínajú 30.októbra 2013 a končia 1.novembra 2013.Začiatok vyučovania po prázdninách bude 4. novembra 2013.
Všetkým žiakom želáme pekné prázdniny.

MODRÁ NEZÁBUDKA - Svetový deň duševného zdravia – 20.9.2013
V dnešný deň si verejnosť pripomína Svetový deň duševného zdravia a Liga pre duševné zdravie (LDZ) organizuje celoslovenskú informačnú kampaň a 9. ročník zbierky Dni nezábudiek. Žiaci aj zamestnanci našej školy zakúpením modrej nezábudky podporili duševné zdravie ľudí na Slovensku. Zbierka bola úspešná - predali sme 100 nezábudiek. Akciu organizovala Ing. Jana Komarová so žiakmi III.C triedy."Zvolili sme si kvietoček nezábudka, lebo je taký malinký, krehunký a je pre nás symbolom krehkosti a zraniteľnosti ľudskej duše. A tiež je to symbol, ktorým chceme upozorniť na to, aby ľudia nezabúdali na dôležitú súčasť svojho zdravia, ktorou je duševné zdravie," povedal pri predstavovaní kampane predseda Správnej rady LDZ Martin Knut. Tohtoročnou témou kampane je Stop depresii.

TRIEDNY AKTÍV
12.9.2013 ( štvrtok ) o 16:00 hod. sa uskutoční triedny aktív 1. ročníka ( I.A, I.B, I.C ) a 3. ročníka (3.A, 3.B ) v kmeňových triedach. Účasť rodičov ( zákonných zástupcov žiaka ) nutná!

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2013/2014
Otvorenie školského roka 2013/2014 sa uskutoční 02.09.2013 ( pondelok ) o 8:30 v kmeňových triedach. V novom školskom roku želáme zamestnancom školy veľa trpezlivosti a všetkým žiakom školy veľa úspechov pri štúdiu.